Inspektor Ochrony Danych (IOD, dawniej ABI) jako usługa outsourcingowa, jest prowadzona dla podmiotów w takich miastach jak: Gorzów Wlkp., Szczecin, Zielona Góra czy Poznań oraz mniejsze miasta okoliczne.

Wybór zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych posiada wiele zalet:

  • niezależne spojrzenie na zagadnienie
  • stały nadzór i aktualną wiedzę
  • profesjonalne wdrożenia systemów ochrony danych
  • SOD (Service on Demand)- usługa na żądanie
  • kompleksowe rozwiązywanie zaistniałych komplikacji
  • finansowa optymalizacja kosztów związanych z funkcją IOD

Czym zajmuje się Inspektor Ochrony Danych ( IOD ) ?

  •      monitoring przestrzegania zasad i procedur RODO
  •      prowadzenie konsultacji i doradztwo przy wdrażaniu nowych rozwiązań/strategii
  •      szkolenia kadry zarządzającej, menagerskiej i pracowników
  •      dokonywanie okresowych audytów w zakresie ochrony danych osobowych

Kto ma obowiązek powołania IOD (Inspektora Ochrony Danych) ?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w art. 37 ust 1przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę.

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10.