W kancelarii Pro-Iustitia Karolina Olechnowicz można zlecić reprezentację w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego oraz zasięgnąć porady prawnej w tym zakresie.

Reprezentacja przed sądem obejmuje przede wszystkim przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, reprezentacje na rozprawach, monitorowanie sprawy oraz w razie potrzeby prowadzenie negocjacji procesowych.

Porady prawne z zakresu prawa spadkowego najczęściej udzielane są na spotkaniach, na których analizowany jest problem, przedstawiane główne zasady prawa spadkowego oraz kierunków orzecznictwa. Najczęściej przedstawiane jest również najkorzystniejsze rozwiązanie danego zagadnienia.

Sprawy sądowe związane z prawem spadkowym:

 1. Sprawy sądowe w trybie procesowym
  • zachowek
  • zobowiązanie do wykonania zapisu
  • zmniejszenie zapisu lub polecenia
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
  • zobowiązanie do wykonania zapisu
  • wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom
 2. Sprawy sądowe w trybie nieprocesowym
  • dział spadku
  • dział spadku razem z podziałem majątku wspólnego
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu
  • stwierdzenie nabycia w spadku gospodarstwa rolnego
  • zmiana stwierdzenia nabycia spadku
  • uzupełnienie stwierdzenia nabycia spadku
  • zabezpieczenie spadku
  • spis inwentarza
  • przyjęcie spadku wprost
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  • odrzucenie spadku
  • nakazanie złożenia testamentu
  • otwarcie i ogłoszenie
  • wyjawianie przedmiotów spadkowych
  • zawiadomienie o testamencie ustnym
  • zwolnienie wykonawcy testamentu
  • kurator spadku
 3. Porady prawne (przykłady)
  • zdefiniowanie spadku
  • długi spadkowe
  • uprawnienia bliskich do mieszkania
  • otwarcie i nabycie spadku
  • tytuły prawne do spadku
  • zdolność do dziedziczenia
  • niezgodność i przebaczenie
  • dziedziczenie ustawowe
  • uprawnienia dziadków
  • uprawnienia małżonków
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
  • pojęcie testamentu
  • sposoby odwołania testamentu
  • nieważny testament
  • testament zwykły
  • testament notarialny
  • testament allograficzny
  • testament ustny
  • testament podróżny
  • testament wojskowy
  • świadek testamentu
  • powołanie spadkobiercy
  • wykonawca testamentu
  • zachowek
  • wydziedziczenie
  • przyjęcie i odrzucenie spadku
  • uchylenie przyjęcia i odrzucenia spadku
  • odpowiedzialność za długi spadkowe
  • zbycie spadku
  • dziedziczenie gospodarstw rolnych