Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i osobowego.
W Kancelarii można zasięgnąć porady prawnej, zlecić napisanie wniosku bądź pozwu do sądu, jak również zlecić prowadzenie całej sprawy sądowej. Możliwe jest też uzyskanie pomocy prawnej w zakresie przygotowania i negocjacji majątkowych umów małżeńskich (intercyzy) oraz umów alimentacyjnych.
1. Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa

separacja na zgodny wniosek małżonków,
rozwód bez orzekania o […]