Sąd Apelacyjny w Szczecinie
ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
– Wydział I Cywilny, tel. (0-91) 484-94-30
– Wydział II Karny, tel. (0-91) 484-94-50
– Wydział III Pracy, tel. (0-91) 484-94-70
– Wydział IV Wizytacji, tel. (0-91) 484-94-16
http://www.szczecin.sa.gov.pl/

Trybunał Konstytucyjny RP 
Biuro Trybunału
Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa,
tel.: (0-22) 657-45-82
fax: (0-22) 657-45-90
http://www.trybunal.gov.pl

Sąd Najwyższy
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 41
tel (0-22) 530-80-00
http://www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny 
ul. Jasna 6, 00-013 Warszawa
tel.: (0-22) 551-60-00
http://www.nsa.gov.pl/

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France
www.echr.coe.int

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
L-2925 Luksemburg
tel. centrala: (352) 4303.1
telefaks : (352) 4303.2600
http://curia.europa.eu/

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze 
International Court of Justice
Peace Palace
2517 KJ The Hague
The Netherlands
tel: (31) (0)70 302 23 23
fax: (31) (0)70 364 99 28
telex: 32323
http://www.icj-cij.org/