Upadłość konsumencka jest coraz częściej poruszanym zagadnieniem prawnym zarówno w Kancelarii w Gorzowie, jak i w Barlinku, co więcej zgłaszają się także osoby mieszkające w Międzyrzeczu, Myśliborzu czy Strzelcach Krajeńskich.

W 2014 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej ogłoszonej przez osobę fizyczną. Z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać obecnie tylko osoby, które w sposób zamierzony lub z powodu szczególnych zaniedbań, które doprowadziły do niewypłacalności. Po zmianach przepisów dłużnik nie musi obecnie posiadać majątku służącego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Kancelaria Pro-Iustitia w Gorzowie i Barlinku skutecznie pomaga przejść trudną procedurę oddłużenia.

Gorzów Wlkp., Barlinek czy Strzelce Kraj. to miasta, gdzie upadłość konsumencka jest szczególnie często poruszana podczas porad. Dzięki doświadczeniu oraz różnorodności problemów z jakimi przychodzi się nam zmierzyć, niełatwa tematyka upadłości jest dobrze opanowana.

Podstawowe informacje dotyczące upadłości konsumenckiej

Majątek niepodlegający zajęciu

Obowiązkiem konsumenta – dłużnika jest wymienienie we wniosku, a późniejsze wskazanie syndykowi składników majątku. Zajęciu (dodaniu do masy upadłości) nie podlegają wszystkie składniki majątku, a jedynie te, które posiadają rzeczywistą wartość finansową i są możliwe do zbycia. Powstał jednak szeroki katalog rzeczy i praw, które nie podlegają zajęciu. Jest on opisany w dziale V Kodeksu postępowania cywilnego pt. „Ograniczenia egzekucji”.

Zapisy w tym dziale zapewniają utrzymanie podstaw funkcjonowania dłużnika i jego rodziny. Upadłość konsumencka pozwala na godne życie po wszczęciu tego postępowania i przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli z faktycznie wartościowego majątku dłużnika, doprowadzenie ostatecznie do oddłużenia konsumenta celem przywrócenia mu zdolności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.