prawo gospodarcze, radca prawny gorzów, olechnowicz, porady prawne gorzów prawo cywilne, radca prawny gorzów, olechnowicz, porady prawne gorzów, porady prawne online prawo spółdzielcze, radca prawny gorzów, olechnowicz, porady prawne gorzów, porady prawne online

Prawo gospodarcze

Prawo cywilne

Prawo karne

 • obsługa firm
 • analiza i tworzenie umów
 • wezwanie do zapłaty
 • kary umowne
 • niedotrzymanie umów
 • itp.
 • prawo spadkowe
 • postępowanie o zapłatę
 • postępowanie upominawcze i nakazowe
 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo spółdzielcze
 • postępowanie egzekucyjne
 • odszkodowania
 • obrona w procesie karnym
 • obrona w sprawach o wykroczenie i karnoskarbowych
 • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym
 • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny
prawo rodzinne, radca prawny gorzów, olechnowicz, porady prawne gorzów, porady prawne online prawo pracy, radca prawny gorzów, olechnowicz, porady prawne gorzów, porady prawne online prawo administracyjne, radca prawny gorzów, olechnowicz, porady prawne gorzów, porady prawne online

Prawo rodzinne

Prawo pracy

Prawo administracyjne

 • rozwody / separacje
 • alimenty
 • podział majątku
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • władza rodzicielska
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • ubezwłasnowolnienie
 • wypadki przy pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • postępowania SKO / WSA / NSA
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg w post. administracyjnym
 • reprezentacja przed urzędami i organami administracji publicznej