Rozwód / alimenty

Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną w zakresie przepisów prawa rodzinnego. Z pełnym zaangażowaniem prowadzone są sprawy o rozwód, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o alimenty a także o adopcję w tym adopcję ze wskazaniem. Sprawy rodzinne cechuje wysoki poziom stresu, jednak dzięki mieszance profesjonalizmu oraz empatii, przejście przez nie następuje możliwie najłagodniej.

Podział majątku

Kancelaria prowadzi także sprawy o podział majątku. Żądanie podziału majątku wspólnego nie podlega przedawnieniu. Można z nim wystąpić w każdym czasie, począwszy od chwili ustania wspólności ustawowej małżeńskiej.
Kancelaria na bieżąco informuje o przebiegu spraw, dzięki czemu zachowują Państwo nad nią pełną kontrolę oraz zaplanowane kolejne etapy sprawy.