Oferujemy kompleksowe wsparcie firm podczas rejestracji danych wrażliwych do GIODO. Możliwe jest również odpowiednie przygotowanie zabezpieczenia i oddelegowanie administracji tych danych.

Obowiązek rejestracji danych osobowych spoczywa na każdym, kto przetwarza jakiekolwiek informacje mogące pomóc w identyfikacji konkretnej osoby m.in.

  • imię i nazwisko,
  • wizerunek (zdjęcie),
  • adres zamieszkania,
  • dane ewidencyjne (np. PESEL i NIP),
  • informacje, które w połączeniu z innymi danymi pozwalają na identyfikację konkretnej osoby (np. adres e-mail, czy numer IP urządzenia podłączonego do Sieci).

W praktyce dotyczy to:

– właściwie każdej działalności związanej z internetem

 

– działalności w których prowadzone są zapisy (spa, hotele, salony kosmetyczne, itp.)

– dokumentacja elektroniczna i papierowa

Polityka bezpieczeństwa

W związku z rejestracją danych konieczne jest również wprowadzenie polityki bezpieczeństwa.

Jest to zbiór zasad i procedur obowiązujących w danej instytucji / firmie pod kątem danych wrażliwych.

Ten dokument również dla Państwa przygotujemy. Oczywiście uwzględniając specyfikę przedsiębiorstwa, zbioru i sposobu przechowywania oraz przetwarzania.