Najwyższej jakości obsługa oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z odszkodowaniami gwarantuje Państwa zadowolenie z powierzonych spraw.

Odzyskujemy odszkodowania z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych OC – samochody, autokary, moto
 • szkód rzeczowych – uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, przewożonych rzeczy i towarów,
 • szkód osobowych – śmierć, uszczerbek na zdrowiu, utrata dochodów, koszty leczenia i rehabilitacji,
 • szkód majątkowych – pożary, powódź, zalania, huragany, zniszczenia,
 • wypadków rolniczych – szkody powstałe w związku z pracami polowymi, obsługą maszyn i urządzeń, zniszczeniami plonów rolnych przez zwierzynę,
 • zaniedbań i opieszałość ze strony urzędów, instytucji,
 • wypadków na budowie,
 • wypadków w Niemczech

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie:

 • pomocy prawnej dla osób i rodzin poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy lub w drodze do i z pracy, wypadkach w gospodarstwie rolnym, wypadkach na zaniedbanych drogach i chodnikach, wypadkach w placówkach użyteczności publicznej,  błędach w sztuce medycznej,
 • likwidacji szkody osobowej nawet do 10 lat od wypadku,
 • bezpłatnej oceny zdarzenia i rozmiaru odszkodowania,
 • ponownej weryfikacji sprawy w przypadku zaniżenia bądź odmowy wypłaty odszkodowania,
 • uzyskania informacji i dokumentacji z urzędów, instytucji krajowych, szpitali itp.
 • skierowania sprawy na drogę sądową